NSF MOLD AND PART CO., LTD. รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD ฉีดพลาสติก , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ NSF Mold and Part OUR SERVICES
ยินดีต้อนรับ 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ที่ลูกค้ามอบให้ เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
แกนแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง การร่วมมือระหว่างสถายันซินโครตรอนกับบริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์แอนด์พาร์ท NSF Mold and Part OUR SERVICES
เราพร้อมพัฒนาศักยภาพสู่สากล สร้างแกนแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง การร่วมมือระหว่างสถาบันซินโครตรอนกับบริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์แอนด์พาร์ท
แกนแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง การร่วมมือระหว่างสถายันซินโครตรอนกับบริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์แอนด์พาร์ท NSF Mold and Part OUR SERVICES
มุ่งมันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ผลิตแกนแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี่ล้ำสมัย
NSF MOLD AND PART CONTACT US บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ Slide NSFmold.com บรรยากาศโรงงานสะอาด ถูกต้อง เหมาะสมตามหลัก ISO NSF MOLD AND PART CONTACT US บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ united registrar of systems certification (URS) ISO 9001 บริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ จำกัด nsfmold.com Business to grow Contact Us Get A Solution จากประสบการณ์เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และบริการ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง บริการประทับใจ NSF MOLD AND PART CONTACT US บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ Business to grow Contact Us Get A Solution จากประสบการณ์เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และบริการ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง บริการประทับใจ NSF MOLD AND PART CONTACT US บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ NSF MOLD AND PART CONTACT US บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

รับออกแบบ DESIGN

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา

รับสร้างแม่พิมพ์

ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง

ผลิต Mold ชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริการด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย

ยินดีต้อนรับสู่ NSF

บริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด  จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า  จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ  จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
united registrar of systems certification (URS) ISO 9001 บริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ จำกัด nsfmold.com

Mr.Naron  Penprom
CEO & Founder

บริการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

บริการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

บริการด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE  , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรในประเทศไทย ให้การยอมรับสินค้าที่เรานำเสนอ ด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ
ปรับปรุงพัฒนาไม่หยุดยั้ง

ปรับปรุงพัฒนาไม่หยุดยั้ง

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าให้ตรงเวลา ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยึดมั่นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

จับมือกับองค์กรระดับประเทศ ในการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

บริการด้วยเครื่องจักร CNC ,Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง

บริการของเรา

รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ บริการด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง

View All Services

DESIGN AND CREATE MOLD

DESIGN AND CREATE MOLD

รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE  , MOLD VACUUM
Machine Part -NSFMold.com

Machine Part

รับออกแบบ DESIGN สร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง

Our Projects

0

ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ยาวนาน

0

โปรเจค

0

ลูกค้าคนสำคัญ

ขอใบเสนอราคา ด่วนโทร 080-449-3989

หากต้องการให้เจ้าหน้าทีติดต่อกลับ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน