About Us

บริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด NSFmold.com

จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ

DIE MAKING & PRODUCTION
รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE,
MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง

บริษัท เอ็นเอสเอฟ โมลด์ จำกัด มาตรฐาน ISO 9001

จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยึดมั่นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

0

ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ยาวนาน

0

โปรเจค

0

ลูกค้าคนสำคัญ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรในประเทศไทย ให้การยอมรับสินค้าที่เรานำเสนอ ด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ

0

ความสำเร็จ

0

พาร์ทเนอร์

0

มาตรฐานรับรอง

บริการด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

Mold 95%
Machine Part 80%

คณะผู้บริหาร

บริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด