TDA RUBBER CORPORATION Co., Ltd.

TDA RUBBER CORPORATION Co., Ltd.

ลูกค้าคนสำคัญ TDA RUBBER CORPORATION Co.,Ltd. ของบริษัท เอ็น เอส เอฟ โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Plan and Process

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าให้ตรงเวลา ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยึดมั่นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
NSFMold.com clients navigate today’s evolving markets

บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

ตัวอย่างผลงาน