Our Services

รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE , MOLD VACUUM บริษัทเรา จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตและการให้บริการที่ดีแก่ผู้บริโภค That’s why we take
Machine Part -NSFMold.com
รับออกแบบ DESIGN สร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ บริการด้วยเครื่องจักร CNC, Wire Cut, Stamping, Guiding ที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นกันเอง บริษัทเรา จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า จะผลิตสินค้าและการให้บริการ การส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จะพัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตและการให้บริการที่ดีแก่ผู้บริโภค That’s why we take