Our Team

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG

MANAGING DIRECTOR

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG

ACCOUNTING MANAGER

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG

MARKETING MANAGER