Mr.Naron Penprom

Mr.Naron Penprom

MANAGING DIRECTOR

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
รับออกแบบ DESIGN สร้างแม่พิมพ์ DIE SET , JIG FIXTURE  , MOLD VACUUM และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ