ถ่าย VTR โปรโมทบริษัท

ถ่าย VTR โปรโมทบริษัท

 

บริษัทได้รับการคัดเลือกจากกรมอุตสาหกรรม เพื่อเข้ารับการถ่ายทำ VTR ส่งเสริมทางการตลาดโปรโมทบริษัทฯ