ตรวจ Covid-19

กิจกรรมตรวจ COVID-19

บริษัทจัดกิจกรรมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ( Antigen Test Kit ) และฆ่าเชื้อทุกวัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและและความปลอดภัยให้กับพนักงาน